• Ansøgning om understøttelse af
  Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  Dansk adresse, tlf.nr. samt e-mail
 • 5

  Ægteskabelig stilling:

 • 6

  Er De dansk statsborger?

 • 7
 • 8
 •  

  Spørgsmål 9, 10 og 11 besvares kun hvis De er under uddannelse.

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
  Har De tidligere modtaget beløb fra VP Legatet? Hvor meget?
 •  
   

  På tro og love erklærer jeg, at oplysningerne i denne ansøgning er rigtige, og jeg er indforstået med, at jeg returnerer en modtaget legatportion, hvis jeg afbryder den uddannelse, hvortil legatet er givet.

   

  ______________, den ___________ 20

   

  ___________________________________

  Ansøgerens underskrift

 •  
  Bankforbindelse: Evt. legat ønskes udbetalt til:


 •  
 •  
 •  
   

  Rigtigheden af det i nærværende ansøgning bevidnes, ligesom det attesteres, at ansøgeren er værdig til den ansøgte understøttelse.

   

  ______________ , den ___________ 20

 •  

  Navn: ___________________________

  Navn: ___________________________

 •  

  Stilling: ___________________________

  Stilling: ___________________________

 •  

  Bopæl: ___________________________

  Bopæl: ___________________________

 •  

  Ansøgningen bedes indsendt til legatets kontor, Gartnerhaven 4, 4270 Høng, inden udgangen af februar måned.

 •  

  Når legatuddelingen har fundet sted den 25. maj på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag, vil der blive tilsendt de ansøgere meddelelse, som har fået tildelt en legatportion. Bilag fremsendt sammen med ansøgningen skal være kopier, da de ikke kan forventes returneret.

 
 

Formålet med legatet

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd - fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber - samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv.

Læs mere