Formål

Formål

I henhold til fundatsen yder Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat støtte til følgende formål:

  1. Videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker, navnlig inden for industri og handel.
  2. Videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd, fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber, samt i det hele taget teknisk og/eller videnskabelig forskning og udvikling af betydning for dansk erhvervsliv.
  3. Andre til gavn for dansk erhvervsliv efter bestyrelsens skøn almennyttige formål.
  4. Lægevidenskabelige formål.
  5. I særlige tilfælde støtte til tidligere funktionærer eller arbejdere, som er kommet i uforskyldt nød.
 
 
 
 

Ansøg om legat

Ansøgningsfristen er ultimo februar, og legatuddelingen er på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag d. 25. maj.