Historien bag legatet

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat er stiftet i 1968 med kapitalen fra boet efter Vilhelm Pedersens enke, Mariane Pedersen. Fabrikant Vilhelm Pedersen grundlægger i 1910 Vilhelm Pedersens Maskinfabrik A/S i Høng. I 1998 bliver legatets kapital væsentligt styrket ved arven efter fru amtslæge Karen Jacobsen, datter af Vilhelm Pedersen.

Formålet med legatet

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd – fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber – samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning. Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond.

Ansøg om legatet

Legatet uddeler hvert år penge til unge studerende, navnlig indenfor industri og handel, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Ansøgningsfristen er ultimo februar, og legatuddelingen er på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag d. 25. maj.