Fundatsens formål a, b, c og e

  • Ansøgningsfristen til legatet er udgangen af februar måned.
  • Legatuddelingen finder sted pr. brev på Fabrikant Vilhelm Pedersens fødselsdag den 25. maj.
  • Kun de udvalgte legatmodtagere modtager besked om tildeling af legat.
  • Til ansøgningen anvendes særlig ansøgningsblanket.
  • Dokumenter, der fremsendes sammen med ansøgningsblanketten, skal altid være i kopi, da de ikke vil blive returneret til ansøgeren.

Legatet uddeles som rejselegater til studieophold i udlandet.

Legatet uddeles til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker, især indenfor industri og handel. (I Danmark relateret til DTU eller tilsvarende, CBS eller tilsvarende).

Det er en betingelse, at studieopholdet varer minimum 2 semestre for commercial uddannelse og 1 semester for teknisk relaterede eller ingeniørstudier. Det forventes at ansøger er bachelor.

Legatet støtter også studieophold for stud.negot., såfremt opholdet findes tilstrækkeligt erhversrelateret.

Ansøgninger om støtte fremsendes til:

 

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat
Gartnerhaven 4
4270 Høng

Ansøg om legatet

Legatet uddeler hvert år penge til unge studerende, navnlig indenfor industri og handel, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Ansøgningsfristen er ultimo februar, og legatuddelingen er på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag d. 25. maj.