Historie

Virksomheden

Vilhelm Pedersen, møllersønnen fra Rye, blev født i 1882 og viste allerede som skoledreng sit store handelstalent ved at drive forretning med fremstilling af børster, som han solgte til egnens beboere. Den unge mand tjente på denne måde til sit konfirmationsur, men hans helt store interesse var og blev dog maskinerne.

Efter sit giftermål i 1904 med Mariane Glenstrup købte Vilhelm Pedersen ved faderens hjælp et lille hus i Viby ved Roskilde, hvor han indrettede et cykelreparationsværksted og dermed indledte sit egentlige selvstændige virke. Både Vilhelm og hans familie havde tilknytning til Høng, og i 1910 grundlagde han Vilhelm Pedersens Maskinfabrik ved stiftelsen af Høng Elektricitetsværk. Samtidig etablerede han i forbindelse hermed et mindre værksted pa 200 m2, hvor han – senere bistået af sin fætter Peder Pedersen – begyndte at fremstille maskiner og redskaber til landbruget.

I 1912 opførte VP en stor administrationsbygning på Hovedgaden 24 i Høng, og produktionen af skotøjsmaskiner startede. Maskinerne blev solgt til både Norge, Sverige og Finland, og i 1918 måtte fabrikken udvides med 500 m2 – dette gentog sig i 1920 og 1921. I 20’erne gik eksporten af skotøjsmaskiner nu også til Sydamerika, og i 1930 var der 29 mand ansat på fabrikken. I 1936 købte firmaet et jernstøberi og en maskinfabrik i Slagelse, hvor man startede produktion af fræsemaskiner, der blev solgt over hele verden. Hovedparten af produktionen i Høng og Slagelse blev herefter eksporteret globalt, og i midten af 50’erne var medarbejderstaben oppe på omkring 500.

Efter Vilhelm Pedersens død i 1952 overtog hans svigersøn Svend Aage Ottesen og hans søn Poul Pedersen ledelsen af virksomheden.

Virksomheden udviklede sig også inden for stansemaskiner, og 1970- og 1980’erne udviklede Vilhelm Pedersens en række højt avancerede computerstyrede bearbejdningscentre, der vandt stor international anerkendelse. Konkurrencen på dette område var dog hård med mange kapital-stærke udenlandske aktører.

Kalundborg Museum har i 2008 udgivet bogen “Vilhelm Pedersen Maskinfabrik i Høng – fabrikant Vilhelm Pedersen og hans livsværk”, af Bent Frandsen. Bogen kan – så længe oplaget rækker – købes i museets butik/kontor, tlf. 59 51 21 41 kl. 14-18. Pris kr. 95 + forsendelse.

Formålet med legatet

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd – fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber – samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning. Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond.

Ansøg om legatet

Legatet uddeler hvert år penge til unge studerende, navnlig indenfor industri og handel, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Ansøgningsfristen er ultimo februar, og legatuddelingen er på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag d. 25. maj.