Kontakt

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat
Gartnerhaven 4
4270 Høng

Telefon: 58 85 32 55
E-mail: vplegat@vplegat.dk
http://www.vplegat.dk

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100  København Ø

Telefon: 35 25 75 00

Formålet med legatet

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd – fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber – samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning. Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond.