Bevillinger

Lægevidenskabelig forskning

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Mindelegat har i 2020 bevilget kr. 8.017.761 til lægevidenskabelig forskning.

Siden 2000 er der ydet i alt kr. 120.000.000 til dette formål.

ProjektansvarligProjekttitelBevilget beløb kr.VarighedUniversitet
Professor, Bo ChawesHigh-dose vitamin D supplementation for prevention of acute wheeze/asthma in preschool childen: A double blinded randomized controlled trial.2.938.8843-årigGentofte Hospital
Professor, Mette Sørensen ThinggaardFunctional Genomics of Agig-related Traits and Diseases - A powerful Multi-omics study of twins.2.852.3253-årigUniversity of Southern Denmark
Professor, Magnus StougaardStratification of cervical cancer patients by analysis of HPV integration and HPV induced immune response.875.0001-årigAarhus Universitet
Professor, Christian ErikstrupThe effect of COVID-19 interventions on nasal virus carriage among 6000 danish blood donors.1.351.5522-årigAarhus Universitet

Rejselegater

P.g.a. Covid-19 er der ikke givet rejselegater i 2020.

Formålet med legatet

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd – fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber – samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning. Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond.

Ansøg om legatet

Legatet uddeler hvert år penge til unge studerende, navnlig indenfor industri og handel, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Ansøgningsfristen er ultimo februar, og legatuddelingen er på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag d. 25. maj.