Bevillinger

Lægevidenskabelig forskning

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Mindelegat har f.eks. i 2019 bevilget kr. 7.626.450 til lægevidenskabelig forskning:

ProjektansvarligProjekttitelBevilget beløb kr.VarighedUniversitet
Overlæge, Jakob ChristensenEpiPsych-sharred Genetics and Environmental Factors between Epilepsy and Psychiatric Disease.2.985.0003-årigAarhus Universitetshospital
Lektor, Ulrik DalgasEffects of aerobic exercise on brain health in people with Parkinson’s disease.2.999.0613-årigAarhus Universitet
Professor, Jens NielsenCandidate biomarkers for adapive plasticity in the motor system.1.015.3503-årigAalborg Universitetshospital
Overlæge, Salome KristensenDose reduction and discontinuation af biological therapy in patients with rheumatoid arthritis, psoricatic arthritis and axial spondyloarthritis (DIODOPT).627.0392-årigAalborg Universitetshospital

I 2020 er der yderligere givet 2 bevillinger på hver kr. 500.000 til:
­   ­  ­­­­ ­ ­Kasper Bendix Johnsen og Lars Rønn Olsen
– begge ansat på DTU, Instituttet for Sundhedsteknologi til deres fælles projekt:
“Udvikling af teknologi til forbedring af cancer immunterapi”.

Rejselegater

Mindelegatet har i 2019 bevilget kr. 750.000 til rejselegater.

Formålet med legatet

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd – fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber – samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning. Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond.

Ansøg om legatet

Legatet uddeler hvert år penge til unge studerende, navnlig indenfor industri og handel, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Ansøgningsfristen er ultimo februar, og legatuddelingen er på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag d. 25. maj.