Bevillinger

Lægevidenskabelig forskning

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Mindelegat har i 2022 bevilget kr. 18.000.000 til lægevidenskabelig forskning,
samt kr. 1.500.000 i rejselegater til unge menneskers uddannelse inden for handel og industri.

Siden 2000 er der alene til lægevidenskabelig forskning uddelt kr. 151.773.376 til dette formål.

 

 

Uddeling fra VP-Legat i 2022

ProjektansvarligProjekttitelBevilget beløb kr.VarighedUniversitet
Lektor, cand.med., ph.d., Beatrice Dyring AndersenKarakterisering af proteomet for sjældne hudkræftformer, kan bidrage til en øget forståelse af sygdomsmekanismer og målrettede behandlinger.2.435.0003 årGentofte Hospital
Professor, dr.med., Ulrik Stenz JustesenProspektiv undersøgelse af patienter med blodforgiftning med tarmkiræftassocierede bakterier ved hjælp af kapselendoskopi.1.700.0002 årOUH
Cand.med., ph.d., Morten Mau-SørensenHar indførsel af PET/CT scanning i mave- og spiserørskræft gavnet patienterne? Er ny generation af PET/CT scanning mere præcis i mave- og spiserørskræft?1.725.0003 årRigshospitalet
Professor, dr.med., Tarec Christoffer el-GalalyOptimering af udredning og behandling af lymfekræft-udløst hæmofagocytose gennem et nationalt projekt baseret på registre og biobanker.1.975.0003 årAAUH
Professor., cand.med., Christian von BuchwaldLivskvalitet efter robotkirurgisk behandling, sammenlignet med strålebehandling hos patienter med tidlige stadier af mundsvælgskræft: en national randomiseret undersøgelse.1.500.0003 årRigshospitalet
Cand.scient., ph.d., Karen DybkærMultidisciplinær undersøgelse af genetiske varianter i gener involveret i reparation af DNA-skader i lymfeknudekræft - udvikling og behandlingsrespons.2.365.0003 årAAUH
Professor, dr.med., ph.d., Christoffer JohansenProspektiv monitorering for at indentificere risiko og forekomst af lymfodem blandt mænd med prostatakræft. AWARE kohorten.2.700.0003 årRigshospitalet
Lektor, dr.med., ph.d., Lars Wiuf AndersenBedre behandling af høj-risiko patienter der skal have foretaget en stor operation med fuld bedøvelse.1.350.0002 årAUH
Cand.med., ph.d., Michael Asger AndersenUdforskning af samspillet mellem ibrutinibs plasmakoncentration, CYP3A4-aktivitet, effekt og sikkerhed hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.2.250.0003 årBispebjerg Hospital
I alt18.000.000

Formålet med legatet

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd – fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber – samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning. Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond.

Ansøg om legatet

Legatet uddeler hvert år penge til unge studerende, navnlig indenfor industri og handel, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Ansøgningsfristen er ultimo februar, og legatuddelingen er på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag d. 25. maj.