Fundatsens formål d (lægevidenskabelige formål)

Ansøgninger om støtte under dette formål kan ikke fremsendes til legatet, men derimod til legatets samarbejdspartner, Novo Nordisk Fonden.

Ansøgningsfristen er ultimo september med uddeling medio december.

Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

Telefon 35 27 66 00

Der henvises til Novo Nordisk Fondens hjemmeside, http://www.novonordiskfonden.dk, der indeholder detaljeret information om formkrav for ansøgninger.

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat skal søges under Novo Nordisk Fondens støtteområde “klinisk og basal biomedicinsk forskning”. Blandt de indsendte projektansøgninger indstilles de bedste til Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat. Opslag findes her:

http://novonordiskfonden.dk/da/content/lægevidenskabelig-forskning

Ansøg om legatet

Legatet uddeler hvert år penge til unge studerende, navnlig indenfor industri og handel, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Ansøgningsfristen er ultimo februar, og legatuddelingen er på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag d. 25. maj.