Fundatsens formål d (lægevidenskabelige formål)

Ansøgninger om støtte under dette formål sendes til legatets samarbejdspartner, Kræftens Bekæmpelse.

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat skal søges som en projektansøgning under Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Biologi & Klinik (KBVU-BK), som støtter biologisk, translationel og klinisk kræftforskning inden for det læge- og naturvidenskabelige område. Blandt de indsendte projektansøgninger indstilles nogle af de støtteværdige projekter til Fabrikant Vilhel Pedersen og Hustrus Legat.

Ansøgningsfristen er typisk 1. februar med uddeling medio maj. Der henvises til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk/bevilling, som indeholder detaljeret information om formkrav for projektansøgninger, samt opslag, som findes her: https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/til-ansoegere/biologisk-translationel-og-klinisk-kraeftforskning/.

Ansøg om legatet

Legatet uddeler hvert år penge til unge studerende, navnlig indenfor industri og handel, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Ansøgningsfristen er ultimo februar, og legatuddelingen er på fabrikant Vilh. Pedersens fødselsdag d. 25. maj.